coaching

Mensen met een coach zijn zich bewuster van hun drijfveren en vaak succesvoller in de persoonlijke doelen die ze nastreven of de waardering die ze zichzelf toekennen. Redenen om met een coach aan de slag te gaan worden nog vaak geremd door het ontbreken van inzicht en de angst om te investeren in de eigen ontwikkeling. De vormen van coaching lopen uiteen van een enkel gesprek tot structurelere afspraken in personal en/of mental coaching.


De reden dat je op deze pagina bent beland is niet toevallig dus geven we je graag nog wat meer inzicht in de betekenis die coaching voor je kan hebben.

  1. een coach helpt je zelf te ervaren wat je echt wilt doen met je leven, een missie te vinden en concrete doelen te formuleren.
  2. jouw coach inspireert om je doelen te realiseren, laat je inzien dat je gelukkig kunt worden bij het maken van bewuste keuzes.
  3. jouw coach zal je motiveren om vol te houden en uit te spreken waar je voor staat, is oprecht in feedback zonder je te sparen.
  4. jouw coach biedt een veilige omgeving om je te focussen en te concentreren op jouw persoonlijke doelen. Over wat jij wilt in het leven, niet wat anderen van jou willen.
  5. jouw coach is een spiegel en ziet wat de mogelijke beperkingen in je gedrag zijn die jij zelf niet ziet. Zorgt ervoor dat je deze beperkingen herkent, erkent, waar nodig uit de weg ruimt en zo de weg vrij maakt voor het bereiken van je doelen.
  6. jouw coach inspireert je tot het vormgeven van een strategie en concreet actieplan. Helpt je jezelf te houden aan dit actieplan om zo de successen te behalen die je voor ogen hebt.
  7. jouw coach is een vertrouwenspersoon die echt naar je luistert en je tevens wijst op beperkende gedachten of gedrag, een klankbord om al je dromen, twijfels en angsten mee te delen zonder dat hier over wordt geoordeeld.
  8. jouw coach blijft bij je in vertrouwelijkheid en discretie waardoor je je volledig vrij kunt uiten.
  9. jouw coach houdt je aan je eigen afspraken, zorgt ervoor dat je geen excuses kunt maken waar je bij anderen mee weg komt.
  10. de coach is er ook om samen met jou je behaalde successen te vieren, iets wat normaal misschien te weinig gebeurt.