Communicatie/organisatieadvies

Communicatie binnen uw organisatie.

Heldere informatievoorziening is van levensbelang voor uw organisatie. Mensen moeten weten waar de organisatie heen wil, wat de belangrijke beslissingen zijn, en wie hiervoor verantwoordelijk is. De motivatie van uw medewerkers wordt hierdoor voor een groot deel bepaald.

Ook uw klanten hebben behoefte aan eenduidigheid en heldere informatie. Daarnaast worden zij graag met respect behandeld. Het mag duidelijk zijn dat uw medewerkers zelfstandiger en met meer overtuiging zullen communiceren naarmate zij meer inzicht hebben in hun toegevoegde waarde voor de eigen organisatie.

Communicatiestructuren zijn meestal een onderdeel van de cultuur binnen een organisatie en hebben als geheel dan ook veel invloed op de wijze waarop uw organisatie door de buitenwereld wordt ervaren. Interne communicatie is daarbij het medium om deze cultuur te veranderen. De tegenwoordige aanwezigheid van allerlei moderne communicatiemiddelen in bedrijven verandert niets aan het feit dat 90% van de communicatie informatieoverdracht tussen mensen onderling is.

Toproc richt zich vooral op het verbeteren van deze onderlinge communicatie en begeleidt medewerkers en/of afdelingen om hier effectiever mee om te gaan. Punten die hierbij aan de orde komen: waarnemen en interpreteren van verbale en non-verbale communicatie, luisteren en ordenen van informatie, argumentatie accepteren, feedback geven en ontvangen, respect voor andere opvattingen en werkwijzen.

Nieuwsgierig naar de wijze waarop Toproc uw communicatie effectiever weet te maken ? Neem dan contact met ons op.