Loopbaanbegeleiding

Een moderne organisatie besteedt voldoende aandacht aan de ontwikkeling van haar mensen. Het gaat daarbij niet alleen om het verdiepen en uitbreiden van vakinhoudelijke kennis die noodzakelijk is voor het succesvol uitvoeren van een taak maar ook om aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Transitie, groei of verdieping vinden in je eigen rol, wat zal het worden? Wij gaan graag het gesprek met u aan!

Mensen streven soms promoties na zonder zich af te vragen of een volgende functie ook zal bijdragen aan hun welzijn en dat van hun omgeving. Niet altijd leidt een promotie tot grotere voldoening in het werk, meer levensgeluk of betere bedrijfsresultaten.
Soms luidt de conclusie dat het wenselijk is om van baan te veranderen. In dat geval kunnen wij begeleiden en adviseren. Ligt de oorzaak in een arbeidsconflict dan treden we op als bemiddelaar.
Loopbaanbegeleiding kan zowel in opdracht van de werkgever als individueel voor de werknemer plaatsvinden. Na een intakegesprek stellen wij een behandelaanpak voor en maken we een offerte waarin een aantal afspraken als duur en frequentie van de begeleiding worden opgenomen.

Particuliere begeleiding:
In deze tijd vragen jongeren zich na een studie vaak af "wat kan ik hier nu mee", hun studierichting is bepaald midden in een fase waarin het volwassen worden op zich al alle aandacht vraagt. Ook mensen die al een carriere van jaren achter de rug hebben worstelen wel eens met die vraag. Dit betekent niet dat je meteen in de put hoeft te zitten maar er ontstaat wel behoefte aan een of meerdere goede gesprekken over je drijfveren en keuzes.
Dit is mogelijk in de vorm van particuliere loopbaangesprekken welke op basis van individuele behoefte kunnen worden gevoerd.
Bent u op zoek naar een goed gesprek neem dan gerust contact met ons op voor een intakegesprek, wij informeren u graag over de mogelijkheden en kosten.