Outplacement

Soms komt het voor dat een organisatie te maken krijgt met gedwongen afscheid van een of meerdere medewerkers. De achtergrond hiervoor kan zeer divers zijn, echter een goede afwikkeling van financiële zaken en de intentie van de organisatie om zich ook na het ontslag als een goed werkgever te doen gelden kan leiden tot een begeleiding die ook wel outplacement wordt genoemd. Zeker met het oog op de ontwikkelingen om transitievergoeding in te zetten geven de mogelijkheid om u als werkgever maatschappelijk verantwoord op te stellen in HRM beleid.

De voordelen van outplacement zijn een goede afwikkeling van een dienstverband met focus op de toekomst. De begeleider is in staat om samen met de client aan de slag te gaan om tot een herpositionering en bezinning van kansen en mogelijkheden te komen. Daarbij wordt rekening gehouden met de persoonlijke beleving van werknemers en de achterliggende emoties. Het is zinvol om outplacement buiten de juridische strijd te houden en dit ook in een eventueel sociaal plan op te nemen ter bevestiging.

Het verdient aanbeveling om in een vroeg stadium te beslissen over de wijze waarop een aanzegging aan betrokkenen wordt gedaan. De manier van overbrengen van de boodschap en datgene wat u als reactie kunt verwachten kan vooraf worden ingeschat in overleg met uw adviseur/begeleider. Uiteraard verzekert Toproc u de maximale discretie in deze voorbereidingsfase.