re-integratie spoor 2 en poortwachtercentrum Weert

De rol van consulent voor het poortwachtercentrum in Weert wordt door Ruud Sensen uitgevoerd als zelfstandig loopbaanbegeleider en adviseur. In deze rol worden door hem verbindingen gelegd tussen een groeiend aantal bedrijven in de regio Weert en wordt advies en begeleiding gegeven inzake het omgaan met de wet verbetering poortwachter en het samenwerken op het gebied van arbeidscapaciteit. www.pwcweert.nl

Er worden in dit kader re-integratietrajecten uitgevoerd voor deelnemers van het poortwachtercentrum maar ook voor andere organisaties waarvan werknemers in de regio deze maatwerkbegeleiding nodig hebben.

Regelmatig vinden er bijeenkomsten plaats waar deelnemende organisaties elkaar ontmoeten en gezamenlijk werken aan ontwikkeling en duurzamen inzetbaarheid van medewerk(st)ers
Ook kunnen deelnemers aan het PWC Weert gebruik maken van de mogelijkheid tot het stellen van vragen over samenwerking of aanpak van capaciteitsbehoefte.